Utdrag ur recensioner

Tillsammans med Marie Louise Kold ställer en av våra allra främsta keramiker, Claes Thell, ut på Svenshög. Han är född i samma socken utanför Höganäs som stengodspionjären Patrick Nordström. Denne Nordström och Thells förstående föräldrar, har inspirerat honom till det självlysande mästerskap han nu uppnått.

Blir Unik
Hans stengodsskulpturer med glasyr av järnoxider sammansmälter ett keramiskt kunnande som har rätter i det forna Ostasien med en personlig känsla och skaparkraft som gör honom unik och suverän. Han utför det omöjliga och lurar oss att tro att det är lätt. Till den 26 mars varar den fantastiska utställningen som är en av de starkaste jag sett här nere i Skåne.

Jean Bolinder
Skånska Dagbladet


Att överskrida gränser har alltid varit hans självklara inställning, både då det gäller formspråket och glasyrerna. Han har aldrig i trygghetens namn velat utrusta sig med traditionens fallskärmar utan ständigt varit beredd att pröva nya möjligheter. (…) Tidigt slogs jag vid mina upplevelser av Thells verk på olika utställningar – inte minst på hembygdens Höganäs museum – av de tendenser till gränsöverskridande som även formgivningen antydde. Det skulpturala har alltid varit något av ett tvång eller varför inte en inre frihet hos Claes Thell.
–Man söker inte en form utan via glasyren möter man en adekvat form. Så uttalade sig Thell vid ett tillfälle och gjorde i sammanhanget den reflexionen, att han vid några tillfällen har kommit fram till den tekniskt riktiga glasyren men inte har hittat någon angelägen form att använda den på. Det är ett viktigt vittnesbörd om den distans han intar till sin verksamhet. Han håller med Ibsens ord ständig ”domedag över sig själv”.

Karl-Erik Eliasson
konstrecensent Helsingborgs Dagblad


Claes Thell är en av de Höganäskeramiker som axlat arvet efter sådana storheter på det keramiska konsthantverkets område som Patrik Nordström – ”det svenska stengodsets fader” – och Åke Holm. De skulpturala formerna är moderna, stiliserade, här och där med ett surreellt anslag som väcker associationer till figurgrupper av René Magritte och Max Ernst. Skulpturernas former framhävs av glasyrerna som här är mattskimrande, skiftande som förbiglidande molnskuggor i svartbrunt, rostbrunt, åskmolnsblått.
Också i vaserna, skålarna, faten är det glasyrerna som först fångar uppmärksamheten. Än matta och nästan skrovliga, än intensivt blanka och sidensläta accentuerar glasyrerna i djupt svartbrunt, dovt blått, brunt och bärnstensgult med sparsamt insatta, abstrakta stråk av skiftningar i avvikande nyanser enkelheten och skänker kärlen en aura av nutidsrelaterad men ändå tidlös skönhet. Claes Thells keramik representerar på sitt sätt ett postmodernt, tvådimensionellt möte mellan då och nu.

Britte Montigny
konstrecensent Skånska Dagbladet


Träget har han arbetat ett helt liv med stengodset och porslinet med de klassiska glasyrerna som temmoku (brunsvart) och chün (blå). De finns med nu också i tunga, cylindriska vaser och dito skålar. Blanka, hårda ger de ett majestätiskt och personligt intryck. Små eruptioner som av rasande stenar, inbuktningar och avslipade kanter ger individuell karaktär åt kärlen. Ett speciellt drag för Claes Thell är den senapsgula uranglasyren som likt lava rinner över skrovliga sidenmatta ytor. En annan är de organiska skulpturer, där man anar djur och mänskliga gestalter. De kläs med en reducerad järnoxiddräkt. Så följer Claes Thell i spåren efter de skånska 1900-talskermaikerna Åke Holm, Yngve Blixt, Henning Nilsson och vännen Rolf Palm.

Åke Livstedt
konstrecensent Svenska Dagbladet