St Matteuskyrkan i Malmö

På uppdrag av arkitekt Sten Samuelsson tillverkades nattvardskanna,kalk och oblatask. De är utförda i den chünblå glasyren och harmonierar väl med miljön i kyrkan där mycket går i blå nyanser.