Välkommen till Claes Thell

Claes Thell tar sitt arbete på stort allvar. Han strävar träget och målmedvetet med att förfina och fördjupa sitt konstnärliga skapande och förkovra sin teknik. Han ser hela tiden framåt, villig att lära, ivrig att få nya intryck, alltid öppen för experiment med former och glasyrer. Han är en mästerlig glasyrkemist, en skicklig drejare och en fin tecknare.

Han är starkt självkritisk och krossar tveklöst och obönhörligt alla de pjäser han inte är nöjd med. Hans produktion är därför av sällsynt hög och jämn kvalitet. I sin keramik förenar han på ett starkt personligt och konstnärligt fullödigt sätt nedärvd svensk krukmakarkonst och nordisk stengodstradition med den östasiatiska keramikens klassiska former och glasyrer.

Jan Wirgin
Professor och tidigare chef för Östasiatiska Museet i Stockholm